Traduceri economie și afaceri

traduceri-economice-valley-center

Un vocabular specific de afaceri și cunoștințe profunde sunt indispensabile atunci când vine vorba de traducerea rapoartelor de afaceri sau anuale, a documentelor de licitație, a polițelor de asigurare, a prezentărilor companiei și a altor texte economice. Traducătorii noștri sunt specializați în domeniile economiei și finanțelor și sunt repartizați exclusiv traducerilor în/din limba lor maternă. Astfel ne asigurăm că documentele dumneavoastră sunt la cel mai înalt nivel lingvistic posibil.

Traducerea textelor economice poartă o mare responsabilitate pentru traducători, necesită dedicare completă față de sarcină și un nivel ridicat de concentrare și acuratețe. Fiind traduceri foarte specializate, chiar și cea mai mică eroare, fie în dactilografiere, fie în traducere, poate provoca efecte adverse, astfel încât cunoașterea termenilor economici este esențială. Traducerea textelor economice include documente precum: planuri de afaceri, documente ale companiei de asigurări, contracte de finanțare a proiectelor, rapoarte ale auditorului, situații financiare etc.

La birourile de traduceri Valley Center putem traduce documente economice de tipul:

 • acte ale societăților comerciale (certificate de înmatriculare, acte constitutive, acte adiționale, caziere fiscale, contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, asociere)
 • condiții de creditare
 • extrase de cont bancar
 • documente de asigurări
 • ordine de transfer bancar
 • rapoarte de audit bancar
 • dosare de participare la licitații
 • dosare de finanțare, leasing
 • adeverințe/declarații de venit
 • bilanțuri, balanțe
 • rapoarte de audit
 • facturi de import/export
 • certificate de origine a mărfii
 • certificate constatatoare