Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi, CECRL

Valley Center predă cursuri de limbi străine și limba română pentru străini conform CECRL structurate în 6 nivele: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Nivel A1 începătoriNivel A2 elementarNivel B1 preintermediarNivel B2 intermediarNivel C1 avansatNivel C2 expert
100 ore100 ore100 ore100 ore120 ore120 ore

Descrierea nivelelor de limbă

A1       Poate să înțeleagă și să utilizeze expresii cotidiene, folosite foarte frecvent, precum și enunțuri simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. Poate să se prezinte și să prezinte pe cineva, să formuleze și să răspundă la întrebări referitoare la detalii personale, cum ar fi unde locuiește, lucruri ce îi aparțin, persoane cunoscute etc. Poate să comunice, într-un mod simplu, dacă interlocutorul vorbește rar, clar și este cooperant.

A2       Înțelege fraze și expresii utilizate frecvent în domenii cunoscute (informații elementare personale sau legate de familie, cumpărături, zone de interes, activitate profesională etc). Poate să comunice pentru a rezolva probleme simple şi cotidiene, care nu presupun decât un schimb de informații simplu și direct, referitor la subiecte cunoscute sau uzuale. Poate să descrie, cu mijloace simple, aspecte din trecutul său și din mediul său, precum și chestiuni care au legătură cu nevoile sale imediate.

B1       Înțelege elementele esențiale și limbajul standard când se discută pe teme familiare legate de muncă, școală, petrecerea timpului liber. Poate să facă față în majoritatea situațiilor survenite în timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba respectivă. Poate să se exprime simplu și coerent pe teme familiare și din propriile domenii de interes. Poate să relateze experiențe, evenimente, dorințe și aspirații și poate să expună, pe scurt, opinii sau să explice planurile sale.

B2       Poate să înțeleagă ideile principale din texte complexe, atât pe teme concrete cât și abstracte, inclusiv subiecte tehnice când fac parte din propriul domeniu de activitate. Poate să comunice cu vorbitori nativi cu un anumit grad de fluență și spontaneitate, astfel încât conversația să nu presupună un efort pentru niciunul dintre interlocutori. Poate să se exprime clar și detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate să-și expună opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilități.

C1       Poate să înțeleagă o gamă largă de texte lungi și complicate și să sesizeze semnificațiile implicite. Poate să se exprime fluent și spontan fără a fi nevoit, în mod evident, să-și caute cuvintele. Poate să utilizeze limba în mod eficient și flexibil în viața socială, profesională sau academică. Poate să se exprime pe teme de o anumită complexitate, într-un mod clar, structurat şi detaliat, demonstrând o utilizare corectă a mijloacelor de organizare, structurare și coeziune a textului.

C2       Poate să înțeleagă, practic fără efort, tot ceea ce citește sau aude. Poate să reconstituie fapte și argumente din diverse surse, fie acestea scrise sau orale, rezumându-le în mod coerent. Poate să se exprime spontan, foarte fluent și cu precizie și poate să distingă nuanțe de sens fine legate de situații complexe.

Vă puteți înscrie la cursuri pe pagina noastră INSCRIERI CURSURI unde găsiți detaliile necesare legate de nivel, modul de predare, orar și preț.