Certificate de stare civilă

traducere-acte-stare-civila-valley-center

Traduceri pentru certificate de stare civilă – traduceri precise, fără greșeală

Aceste tipuri de documente oficiale eliberate de instituțiile românești sau străine sunt documentele care de obicei necesită traducere cu legalizare.

Traducerile sunt făcute întotdeauna de un traducător autorizat de Ministerul Justiției și poartă ștampila și semnătura traducătorului. Intermediem apoi legalizarea traducerilor la birourile notariale cu care lucram în colaborare, unde sunt înregistrați traducătorii noștri.

De obicei aceste documente conțin nume, CNP-uri, adrese, detalii personale care trebuie traduse exact, fără nicio greșeală. Vrem un client mulțumit care sa nu vină înapoi cu traducerea pentru că lipsește o literă din nume sau o cifră la CNP, de aceea aceste acte urmează un proces riguros de traducere și corectură.

Traducem zi de zi documente personale de tipul:

 • certificat de naștere România
 • certificat de naștere vechi Republica Socialistă România
 • certificat de căsătorie
 • certificat de deces
 • livret de familie
 • cazier judiciar
 • carte de identitate/buletin de identitate
 • permis de conducere
 • certificat de atestare a domiciliului și cetățeniei
 • certificat de celibat
 • permis de rezidență
 • carte de muncă
 • declarații notariale
 • hotărâri judecătorești privitoare la căsătorie, divorț, partaj, copii
 • hotărâri judecătorești privitoare la proprietate.

Rețineți că pentru traduceri legalizate avem nevoie de documentele în original, pentru a le prezenta notarului la legalizare.