Traduceri tehnice

traduceri-domeniul-tehnic

Traducerea tehnică presupune traducerea materialelor care se ocupă de domenii științifice și tehnice. O varietate de tipuri de materiale necesită traducere tehnică. Pot fi articolele din reviste  științifice, medicale, inginerești și tehnice care necesită lingviști cu pregătire universitară în domeniul relevant precum și  abilități profesionale de traducere. Sau pot fi specificații de produs, manuale tehnice, desene CAD, proiecte inginerești unde traducătorul necesită o cunoaștere funcțională a terminologiei utilizate.

Se poate vedea de ce traducerea acestor documente necesită o anumită măiestrie, precum și  cunoștințe științifice și tehnice adecvate.

Un articol din  ATA Chronicle, publicația oficială  a  Asociației  Americane a Traducătorilor, susține că manualele tehnice ar trebui să aibă un ton total obiectiv, fără „niciun semn a autorului sau urmă de subiectivitate.” Scriitorul explică, „textele tehnice au scopul de a transmite informații într-o manieră complet obiectivă, pentru a ajuta cititorul să îndeplinească o sarcină predefinită”.

Utilizarea limbajului simplu face ca manualele de utilizare să aibă perspective bune pentru traducerea automată, combinată cu post-editarea. Producătorii și firmele de tehnologie care creează și actualizează o varietate de manuale tehnice pot beneficia în special de această tehnologie. Astfel întreținerea unei memorii de traducere (TM) ar trebui să reducă costurile și să crească eficiența creării și actualizării manualelor tehnice multilingve.

Desenele tehnice, de exemplu, necesită traducători specializați și manageri de proiect pasionați de tehnologie care știu să lucreze cu formate de fișiere specializate. Pașii suplimentari implică integrarea etichetelor localizate, a măsurătorilor și a elementelor vizuale și abordarea extinderii textului.  

La birourile de traduceri Valley Center avem experiență în traducerea următoarelor tipuri de documente, din domeniul tehnic:

 • proiecte de inginerie civilă și industrială
 • studii de fezabilitate
 • documentații pentru licitații
 • manuale de utilizare
 • instrucțiuni de utilizare
 • desene CAD
 • brevete
 • instrucțiuni de operare și întreținere
 • cataloage de produse
 • adeverință, licență
 • caiete de sarcini
 • norme de sănătate și securitate în muncă
 • norme de prevenire și stingere a incendiilor
 • procese-verbale

Gama de domenii tehnice include:

 • Domeniul energetic
 • Domeniul electric
 • Domeniul mecanic
 • Domeniul construcțiilor
 • Tehnica medicală
 • Industria petrolieră
 • Industria auto
 • Transporturi.