Interpretariat pentru afaceri

interpretariat-timisoara-valley-center

Oferim servicii de interpretariat simultan sau consecutiv pentru evenimentele dumneavoastră.

Interpretariat – fidelitatea și corectitudinea discursului, un serviciu executat de profesioniști

Interpretarea este redarea orală a unui discurs dintr-o limbă sursă într-o limbă țintă. Interpretul are capacitatea de a reda cu fidelitate și corectitudine în și din limbă străină în limba română discursurile vorbitorilor păstrând tonul și nivelul limbii sursă, fără să adauge sau să omită ceva din discursul sursă.

În mod standard, interpretarea este de două tipuri: interpretare consecutivă și interpretare simultană.

Interpretarea consecutivă

Este mai frecventă și reprezintă redarea discursului în limba țintă după acumularea unui volum de informație; vorbitorul face o pauză, timp în care interpretul redă discursul în limba țintă. Adesea, interpretul ia notițe; în special își notează cifre sau nume proprii, de care se va ajuta atunci când interpretează. Exemple de situații în care aveți nevoie de interpretare consecutivă:

 • În cazul cetățenilor străini care dau diferite declarații în fata notarului;
 • Pentru cununia civilă, în cazul în care unul dintre soți nu este vorbitor nativ de limba română;
 • Pentru întâlniri sau vizite de lucru și întâlniri de afaceri;
 • Negocieri și licitații;
 • Conferințe de presă;
 • În cadrul seminarelor sau reuniunilor, etc.

Interpretarea simultană

În acest caz, redarea discursului în limba țintă se face fără să aștepte ca vorbitorul să termine discursul în limba sursă. Interpretarea se face în același timp cu enunțarea discursului sursă. Rareori interpretul ia notițe, având în vedere succesiunea rapidă a etapelor de lucru: interpretul ascultă, trece discursul prin filtrul limbii și apoi îl rostește. Pentru desfășurarea în bune condiții a sesiunilor de interpretare simultană este nevoie de cel puțin o echipă de doi interpreți sau mai mulți și de un echipament tehnic minim: cabină fonică, căști, microfon, stație de lucru cu un canal (sau mai multe canale în cazul în care sunt mai multe limbi de lucru).


Exemple de situații în care aveți nevoie de interpretare simultană:

 • Seminare
 • Congrese
 • Conferințe internaționale

Alte tipuri de interpretariat:

 • ​chuchotage/whispering
 • Prin telefon
 • Videoconferință

Interpretariatul în instanță

Interpretariatul în instanță este cunoscut și sub numele de interpretare juridică sau interpretare judiciară, indiferent dacă aceasta are loc într-o sală de judecată, tribunal sau conferință.

Când se folosește interpretariatul în instanță sau interpretariatul juridic?

Interpretariatul în instanță este necesar pentru orice procedură judiciară, în cazul în care un participant important în cadrul procedurii, cum ar fi inculpat sau martor, nu stăpânește limba locală și, prin urmare, nu poate urmări în mod adecvat asemenea proceduri. Uneori, este nevoie de mai mult de o pereche de limbi. Interpreții în instanță au o responsabilitate considerabilă deoarece orice tip de greșeală ar putea submina cazul în speță.

Aceștia se confruntă, de asemenea, cu condiții de lucru mai dificile decât alți interpreți, deoarece în sala de judecată nu beneficiază de anumite dotări necesare, precum cabinele pentru interpreți. Munca lor constă în interpretarea pentru vorbitorii care au de cele mai multe ori trac sau nu sunt obișnuiți cu vorbitul în public, fapt ce atrage după sine un grad mai ridicat de provocare și un nivel mai mare de concentrare. 

Serviciul de interpretariat presupune un efort sporit din partea interpretului, motiv pentru care durata maximă de interpretare recomandată pe zi este de 6 ore. În plus, se recomandă punerea la dispoziția interpreților a materialelor pentru informare, prezentări, broșuri sau orice alte documente pe baza cărora se va desfășura evenimentul dumneavoastră.

Indiferent de situația dumneavoastră, nu ezitați să ne contactați din timp pentru a discuta nevoile dumneavoastră de interpretariat și a găsi împreună soluția optimă. VALLEY CENTER  crede în colaborările strânse, pentru a asigura cele mai bune rezultate!